Welkom op de website van Cheiron IT bv!

ICT is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Van groot tot klein, bedrijven hebben in meer of mindere mate automatiseringsoplossingen nodig voor een efficiënte en winstgevende bedrijfsvoering. ICT is echter een eigen wereld met een eigen taal, eigen gebruiken en vooral eigen specifieke kennis.

Cheiron IT bv slaat een brug tussen de wereld van de zakelijke gebruiker en ICT-oplossingen. Wij zijn vooral gespecialiseerd in het begeleiden van klanten die geen of beperkte eigen ICT kennis hebben, maar wel staan voor de uitdaging om een relatief groot project aan te gaan. Wij vertalen de wensen en eisen van de gebruiker in een taal die de ICT dienstverlener snapt en omgekeerd. Wij kunnen op verzoek specificaties opstellen en toetsen of die naar tevredenheid zijn geïmplementeerd. Wij zien ons daarbij als intermediair die ervoor zorgt dat de klant krijgt wat hij wil binnen de mogelijkheden van de ICT-leverancier.

Onze kennis strekt zich uit over het brede ICT veld: van specificatie tot

ontwikkeling van software, van beheer en onderhoud tot hardware advies en van telecommunicatie tot complexe netwerkarchitecturen. Wij leveren onze bijdrage in verschillende soorten projecten (zie hiernaast). Daarnaast beschikken we ook over specifieke kennis op het gebied van Europese uitbestedingen van ICT projecten en kennen de juridische achtergronden van het werken met ICT-middelen.

PORTFOLIO

XXXXXXXX

Rijkswaterstaat (RWS)

Ruim 12 jaar voeren wij verschillende opdrachten voor RWS uit. Steeds ging het daarbij om een technische expertrol en/of ondersteuning bij Europese aanbesteding van ICT opdrachten.

ADSEBU

Het accountantskantoor ADSEBU zag zich geconfronteerd met een verouderde kantoorautomatisering.

Wij analyseerden de situatie, adviseerden over een nieuwe opzet en ondersteunden ADSEBU bij het zoeken naar een goede beheerorganisatie.

REKAM

Voor kabelmaatschappij REKAM realiseerden en onderhouden wij de koppeling van interne (storings)systemen met Internet.

VID

Vanaf 1998 heeft de VerkeersInformatieDienst (VID) zich ontwikkeld tot een van de grootste en beste verspreiders van verkeersinformatie in Nederland. Cheiron IT is verantwoordelijk voor de techniek achter http://www.vid.nl/ en de verschillende 0900 systemen van de dienst.

Geïnteresseerd? Vragen? Opmerkingen? Mail ons info@cheiron-it.nl